Lekce 14

| 0

Je-li kritika oprávněná a my jsme skutečně udělali chybu:

Přijetí chyby vede k:

Manipulativní kritika vede k:

Konstruktivní kritika umožňuje:

Byl/a jsem napadena výrokem: „Ty tu sedíš jako pecka, to jsi tu nemusel/a vůbec být“. Asertivní reakce je:

Šéf kritizuje zaměstnance: „To jste napsal špatně“. Správná reakce je:

Při dotazování na upřesnění kritiky zjistím, že druhá osoba problematice nerozumí:

„Zase jsi celý víkend nic doma neudělal!“ říká žena manželovi. Správná reakce:

Technika „otevřené dveře“ se nedá použít v případě, že:

Technika „Zrcadlo“ vychází z toho, že:

Díky technice „Dotazování na negativa“ získám:

Práce s kritikou nám pomůže:

E-mail kam budou zaslány výsledky testu (volitelné)