Lekce 14

| 0
Je-li kritika oprávněná a my jsme skutečně udělali chybu:
Přijetí chyby vede k:
Manipulativní kritika vede k:
Konstruktivní kritika umožňuje:
Byl/a jsem napadena výrokem: „Ty tu sedíš jako pecka, to jsi tu nemusel/a vůbec být“. Asertivní reakce je:
Šéf kritizuje zaměstnance: „To jste napsal špatně“. Správná reakce je:
Při dotazování na upřesnění kritiky zjistím, že druhá osoba problematice nerozumí:
„Zase jsi celý víkend nic doma neudělal!“ říká žena manželovi. Správná reakce:
Technika „otevřené dveře“ se nedá použít v případě, že:
Technika „Zrcadlo“ vychází z toho, že:
Díky technice „Dotazování na negativa“ získám:
Práce s kritikou nám pomůže:
E-mail kam budou zaslány výsledky testu (volitelné)