Spojila nás psychologie, já byla žákem, pak doktor učitelem. Máme podobné zapálení pro věc, empatický přístup ke klientovi a touhu zkoumat. Studium psychologie se jako mávnutím kouzelného proutku změnilo na spolupráci na společné knize Astrologie a psychologická praxe a nyní na projektu Komunikuj asertivně. Setkání s panem doktorem Novákem jsou vždy velmi naplňující, poučné i zábavné. S pokorou poslouchám jeho odborné rady a moudra, které velmi ráda předávám dál svým klientům. Je mi ctí, že s ním mohu dále spolupracovat na tomto webovém projektu a zprostředkovat vám jeho mnohaleté zkušenosti v oboru. Děkuji. Jitka Pešková

Ing. Jitka Pešková
Ing. Jitka Pešková
 • VUT FE Brno
 • Projektant telekomunikačních sítí
 • Studium astrologie na astrologických školách
 • Studium psychologie u PhDr. Nováka v rozsahu 6 semestrů
 • roční výcvik Rodinných systemických konstelací u Zdenky Tuškové
 • Nyní praxe v oboru astrologicko-psychologického poradenství, individuální a skupinové rodinné a astrologické konstelace

Činnosti:

Oblíbený citát:

„Nezáleží na tom, co se ti stane, ale na tom, jak to přijmeš“ Srí Chinmoy
PhDr. Tomáš Novák
PhDr. Tomáš Novák
 • Přes 50 let praxe v psychologickém poradenství
 • Více jak 90 knižních publikací vydaných v nakladatelství Grada, Portál a Albatros Media
 • Desítky kurzů asertivity
 • Stovky článků na obdobná témata v odborných i popularizujících časopisech – Děti a My, Právo a rodina
 • Spolupráce s Českým rozhlasem
 • Články pro deníky Rovnost, MF Dnes, Lidové noviny …
 • Přednášky pro školy, instituce, manažery, sociální pracovníky …
 • Výuka na Filosofické fakultě a Fakultě sociální studií Masarykovi univerzity
Oblíbený citát:

Je to doporučení zakladatele psychoterapeutického směru zaměřeného na řešení problémů Steva de Shazera: „Dělej co funguje a nedělej co nefunguje. Když to nefunguje, dělej raději něco jiného.“