Lekce 1

| 0

Co je asertivita?

Jaký projev je typický pro asertivní jednání?

V čem může asertivita pomoci?

Asertivita vede k:

Kde můžeme najít kořeny asertivních technik:

S čím souvisí pojmy Rodič-Dítě-Dospělý?

Rodičovské já souvisí s:

Dětské já souvisí s:

Dospělé já souvisí s: