Lekce 1

| 0
Co je asertivita?
Jaký projev je typický pro asertivní jednání?
V čem může asertivita pomoci?
Asertivita vede k:
Kde můžeme najít kořeny asertivních technik:
S čím souvisí pojmy Rodič-Dítě-Dospělý?
Rodičovské já souvisí s:
Dětské já souvisí s:
Dospělé já souvisí s:
E-mail kam budou zaslány výsledky testu (volitelné)