Lekce 2

| 0

Abych mohl toto právo uplatňovat, musím nejprve:

Má toto právo nějaké omezení:

Právo „Sám posuzovat své chování, myšlenky a emoce a nést za ně odpovědnost“ chápu tak, že:

Právo „Sám posuzovat své chování, myšlenky a emoce a nést za ně odpovědnost“ může pomoci rozpoznat:

Právo „Sám posuzovat své chování, myšlenky a emoce a nést za ně odpovědnost“ je právo:

Když potřebuji něco rozhodnout:

Když se pro něco rozhodnu:

Asertivní komunikace je:

Asertivita