Lekce 2

| 0
Abych mohl toto právo uplatňovat, musím nejprve:
Má toto právo nějaké omezení:
Právo „Sám posuzovat své chování, myšlenky a emoce a nést za ně odpovědnost“ chápu tak, že:
Právo „Sám posuzovat své chování, myšlenky a emoce a nést za ně odpovědnost“ může pomoci rozpoznat:
Právo „Sám posuzovat své chování, myšlenky a emoce a nést za ně odpovědnost“ je právo:
Když potřebuji něco rozhodnout:
Když se pro něco rozhodnu:
Asertivní komunikace je:
Asertivita
E-mail kam budou zaslány výsledky testu (volitelné)